Rozvíjíme dětské duše a učíme se s nimi

Filozofií naší školky i studia je nabízet dětem prostor, kde mohou rozvíjet svůj potenciál, poznávat vlastní možnosti a být sami sebou.
A to vždy v harmonii se stabilním vývojem dítěte. Pokud hledáte místo, kam s dětmi v Liberci, rádi vás v Berušce přivítáme.

Dětská skupina
Zdravá školka Beruška

Vytváříme dětem přátelské prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně.

Studio Beruška

Organizujeme volnočasové pohybové
a vzdělávací aktivity pro děti a rodiče.

PROGRAM

Při sestavení vzdělávacího plánu pro předškolní děti jsme vycházeli z rámcového vzdělávacího programu, který vymezuje hlavní požadavky pro děti od 2 do 6 let.

Naše vedenné činnosti jsou zaměřené na ekologii a vztah k přírodě a Montessori aktivity, při kterých dítě pozoruje, zkouší a učí se nápodobou rozumět okolnímu světu. Vzdělávací programy propojujeme s programy pohybovými, aby mohlo dítě odhalovat tajemství světa kolem sebe pomocí všech smyslů.

JAK S DĚTMI PRACUJEME

Respektujeme jedinečnost

S dětmi pracujeme individuálně s ohledem na jeho potřeby a možnosti.

Vzájemně spolupracujeme

Při každodenních společných aktivitách se děti učí fungování v kolektivu.

Učíme se skrze zážitky

Podporujeme dětskou aktivitu, zvídavost, radost z objevování a experimentování.

Vytváříme čas na hru

Děti mají dostatek času a prostoru věnovat se spontánní hře. Nikam nespěcháme.

Aplikujeme situační učení

Navozujeme a využíváme situace, které dítě zná, aby pochopilo smysl činností.

Zahrnujeme spontánní sociální učení

Přirozená nápodoba je pro dítě bezprostřední způsob, jak získat vzory chování.

Podporujeme schopnost rozhodovat se

Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, kdy počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte.

Děláme z učení dobrodružství

Dokážeme integrovaný blok výuky podat dítěti zábavnou formou.

Máme dveře otevřené

Spolupracujeme s rodinou, sdílíme zážitky a těšíme se ze společného prožívání.

DENNÍ PROGRAM

7.00 – 8.00 příchod do školky, individuální činnosti, volná hra, Montessori aktivity

8.00 – 9.00 přivítání, sdílení v kruhu, denní téma, protažení

9.00 – 9.15 hygiena, svačina

9.15 – 11.45 vzdělávací aktivity, pobyt venku

12.00 – 12.30 hygiena, oběd, úklid nádobí

12.30 – 12.45 hygiena, příprava na odpočinek

13.00 vyzvedávání dětí

12.45 – 14.45 čtení, odpočinek, klidové aktivity

14.45 – 15.00 převlékání, hygiena, svačina

15.00 – 16.30 odpolední aktivity, pobyt venku, vyzvedávání dětí

PROGRAM DLE ROČNÍCH OBDOBÍ

Každý den trávíme čas venku, kde může malý objevitel skrze všechny smysly vnímat opravdový svět kolem sebe. Vývoj dítěte jde ruku v ruce s tím, jak poznává přírodu i kulturu a naše školka nabízí aktivity pro děti, při kterých mohou pozorovat, tvořit a učit se.

Podzim

Seznamujeme se se školkou a důležitými pravidly. Poznáváme se s ostatními dětmi a společně se učíme samostatnosti v oblékání, obouvání, mytí, stlaní postýlek, hygieně či u přípravy svačinky. Povídáme si, čteme, tvoříme, cvičíme a pracujeme na zahradě.

Zima

Připravujeme se na Vánoce, chystáme Mikulášský karneval, zpíváme koledy a vyprávíme si o vánočních zvycích a tradicích. Vrcholem předvánočního času je besídka. Chodíme do divadel, muzeí a galerií a venku stavíme sněhuláky.

Jaro

Sledujeme probouzení zahrady, učíme se poznávat rostliny a sázet je. Vyprávíme si o Velikonocích, malujeme vajíčka. Jarním tématem je “Moje rodina,” v rámci kterého mluvíme o členech rodiny a domácích zvířatech. Oslavujeme svátek matek.

Léto

Jezdíme na výlety a sklízíme plodiny na zahradě. Poznáváme svoje tělo a učíme se, co je zdravé. Názorně si ukazujeme, jak se chovat na ulici a jak si dát pozor na dopravu. Nejvíce času trávíme venku v rámci pohybových aktivit a příměstských táborů.

 

 

Jak se malí žáčci přirozeně zajímají, program přizpůsobujeme pružně aktuálním potřebám a zájmům dětí.

NAŠE KROUŽKY

Angličtina pro děti

Nejlepším obdobím pro seznámení se s cizím jazykem je věk dítěte do 6 let.

Často se setkáváme s tím, že děti rády samy od sebe používají angličtinu během každodenního režimu ve školce, a tak jsme se rozhodli pro nový projekt s názvem Hravá angličtina pro každého.

Když přijde teta Lucie, hovoří a provádí většinu denních aktivit v rámci školkového programu v angličtině. Všechny děti tak mají možnost vstřebávat angličtinu naprosto přirozeně prostřednictvím písniček, říkanek, při pojmenovávání barev nebo během počítání.

Program je určen pro děti, které už mateřštinu ovládají, i pro děti, které se mluvit teprve učí. Náš přístup je velmi pohodový a hravý a respektujeme tempo každého žáčka.

Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se prosím přímo na Lucii Cvejnovou, která vám vaše dotazy ráda zodpoví a zároveň vysvětlí rozdíl mezi naším projektem a klasickým kroužkem anglického jazyka. Věříme, že tato myšlenka nadchne nejen vás, ale i vaše děti.

Keramika pro děti

Keramické tvoření u dětí rozvíjí nenásilnou a hravou formou jemnou motoriku a představivost, dává jim prostor, jak své představy ztvárnit ve hmotě, jak hmotu procítit a opakovaným kontaktem tuto zkušenost prohlubovat. Jak hlína, tak výtvarná tvorba mají terapeutické účinky. Děti se zklidní, učí se soustředit a dostávají možnost vyjádřit se neverbálním způsobem.

Do své tvorby děti promítají kus sebe, své zážitky, pocity, vnímají dokonalost tvarů či barev. Vyzkouší si nejrůznější techniky práce s keramickou hmotou, ale hlavně zakusí radost ze své tvorby. Všechny tyto aspekty rozvíjí přirozeně jejich osobní tvůrčí potenciál.  <span

Přihláška

Vyplňte prosím formulář a my vám přijetí přihlášky potvrdíme.
Odesláním přihlášky se k ničemu nezavazujete. Budeme vás kontaktovat, nabídneme schůzku, prohlídku a probereme možnosti zvykání si dítěte na nové prostředí školky.

 

CENÍK

V rámci celodenní docházky děti prožijí zdravý den, lehké cvičení, Montessori aktivity i společný oběd. Po odpočinku se věnujeme klidovým aktivitám, ale i venkovním hrám.

Celý den
po celý týden

pondělí až pátek

4 800 Kč  

}

Od 7.00 – 16.30

Cena za měsíc: 4 800 Kč
Stravné na den: 102 Kč (2x svačina, oběd, pitný režim)
Stravné na půlden: 84 Kč (1x svačina, oběd, pitný režim)

Celý den
vybrané dny

1 až 4 dny v týdnu

430 Kč

}

7.00 – 16.30

Cena za den: 430 Kč
Stravné na den: 102 Kč (2x svačina, oběd, pitný režim)

Dopolední nebo odpolední docházka ve vybrané dny

1 až 4 dny v týdnu

375 Kč

}

7.00 – 13.00

Cena za půlden: 375 Kč
Stravné na půlden: 84 Kč (1x svačina, oběd, pitný režim)

p

Školkovné a provoz v dětské skupině je podpořen MPSV ze státního rozpočtu.

p

Pro jednoho z rodičů můžete za školkovné uplatnit slevu na dani 17 300 Kč za rok 2023. Potvrzení vám vydáme ve školce, na požádání, na začátku následujícího roku ve školce.  

p
V novém roce bude  plánované uzavření školky 1.7. – 7.7. 2024  ( pátek 6.7.  je státní svátek). 23.12. 2024 –  1.1. 2025 ( 24.12-26.12. 2024 a 1.1. 2025 je státní svátek ). Státní svátky bude školka uzavřena.